آپلود مدارک

 به دلیل حساسیت برخی محصولات عرضه شده در سایت پتروتجارت شایان (مانند سیانید سدیم)، لازم است مجور و مدارک لازم در مراحل ثبت سفارش ارائه شود.
بدین منظور می توانید از این بخش، تصویر مجوز خود را آپلود کنید تا پس از بررسی و تایید توسط کارشناسان ما، امکان پرداخت هزینه محصول، فراهم شود.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
مجوزهای خود در خصوص خرید محصولات شیمیایی بارگزاری کنید.
در صورتی که نیاز به توضیحات است در این کادر وارد نمایید.
اسکرول به بالا