عضویت ها و مدارک

با توجه به زمینه‌ی فعالیت پترو تجارت شایان، این شرکت در سازمان‌ها و انجمن‌هایی عضو گشته است. لیست کلیه این نهادها در زیر قابل مشاهده است.

عضویت ها

nezame senfi

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

خانه صتعت، معدن و تجارت جوانان ایران

eanjoman

انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی  شهر تهران

منطقه ویژه اقتصادی گرمسار

انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

NEZAM-MOHANDESI-MAADAN

سازمان نظام مهندسی معدن

گواهینامه ها

ایزوها

برای مشاهده گواهینامه ها روی تصویر آن ها کلیک کنید

اسکرول به بالا